Όροι & Προϋποθέσεις 2018-05-11T06:08:51+00:00

 

Όροι & Προϋποθέσεις

 

 1. Η Δωροκάρτα ανήκει στην ιδιοκτησία του εκδότη της (εφεξής Συμβεβλημένη Επιχείρηση), τα στοιχεία του οποίου αποτυπώνονται στο σώμα της Δωροκάρτας ή στο email με το οποίο η εικονική Δωροκάρτα έχει αποσταλεί, ο δε κάτοχος της Δωροκάρτας είναι απλός θεματοφύλακας.
 2. Η Δωροκάρτα είναι διαθέσιμη ως εικονική Δωροκάρτα που πωλείται στην ιστοσελίδα www.sendagift.gr για την Ελλάδα.
 3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της, Online Δωροκάρτες προς εξαργύρωση στις Συμβεμβλημένες Επιχειρήσεις έναντι υπηρεσιών ή/και προϊόντων. Η Δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος/ υπηρεσίας που διατίθεται στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις όπως αυτές φαίνονται στο www.sendagift.gr, εκτός και αν διαφορετικά αναφέρεται. Όταν αγοραστεί μία δωροκάρτα, το SendaGift! ενημερώνει την επιχείρηση για την παραγγελία, καθώς και τον αγοραστή και παραλήπτη αυτής. Για την τμηματική ή ολική εξαργύρωσή της, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης, η συμβεμβλημένη επιχείρηση για την οποία αγοράστηκε/ενεργοποιήθηκε. H Δωροκάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστήματα άλλης χώρας πλην της Ελλάδας. Η Δωροκάρτα, ή μέρος αυτής, δεν εξαργυρώνεται σε μετρητά.
 4. Το αντίτιμο της Δωροκάρτας μπορεί να πληρωθεί μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και της υπηρεσίας MyBank της Τράπεζας Πειραιώς. Δωροκάρτες δεν μπορούν να αγοραστούν με τη χρήση άλλης Δωροκάρτας.
 5. Η Δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές το επιθυμεί ο κάτοχός της, στην ίδια επιχείρηση, μέχρι να εξαντληθεί όλο το ποσό της.
 6. Το διαθέσιμο εκάστοτε υπόλοιπο της Δωροκάρτας είναι η διαφορά μεταξύ του διαθέσιμου υπολοίπου πριν την χρήση της για αγορά κάποιου προϊόντος και του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτήν την αγορά. Όπου το τίμημα κάποιας αγοράς υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο της Δωροκάρτας, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής που είναι αποδεκτός στη συμβεβλημένη επιχείρηση, αναλόγως της περίπτωσης.
 7. Tα προϊόντα που αγοράζονται με την Δωροκάρτα σε οποιοδήποτε κατάστημα υπόκεινται στην ίδια πολιτική αλλαγών και επιστροφών, όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα που αγοράζονται στα καταστήματα αυτά.
 8. Η Δωροκάρτα θα ισχύει για 1 χρόνο από την ημερομηνία που αποστάλθηκε στον προοριζόμενο παραλήπτη της. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος της, η Δωροκάρτα δεν δύναται να ανανεωθεί ή να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων, ούτε επίσης δύναται να αναζητηθεί το τυχόν διαθέσιμο αχρησιμοποίητο υπόλοιπό της.
 9. Η Δωροκάρτα αποτελεί τίτλο στον κομιστή. Ο κάτοχός της είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση και φύλαξη της Δωροκάρτας. Η Δωροκάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής της. Παρόλα αυτά, το www.sendagift.gr μπορεί να αντικαταστήσει την Δωροκάρτα σε περίπτωση αλλαγής του μορφότυπου της (format).
 10. Το www.sendagift.gr δεν είναι υπεύθυνο για την μη παραλαβή ή καθυστέρηση στην παραλαβή αυτής της Δωροκάρτας από τον προοριζόμενο παραλήπτη της για λόγους πέραν του ελέγχου του www.sendagift.gr συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κάτωθι περιπτώσεων: α) ελαττωμάτων ή βλαβών των γραμμών/συστημάτων τηλεπικοινωνίας, β) καθυστέρησης στην αναμετάδοση πληροφοριών ή δεδομένων ή η απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων που μπορεί να συμβούν κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται ανωτέρω υπό το γράμμα (α), γ) ανακρίβειας των στοιχείων του παραλήπτη της εικονικής Δωροκάρτας τα οποία δόθηκαν από τον αγοραστή της Δωροκάρτας, δ) μη παράδοσης της Δωροκάρτας στην διεύθυνση email που δόθηκε, ή ε) του γεγονότος ότι το email που εστάλη από το www.sendagift.gr μπορεί να θεωρηθεί spam ή ανεπιθύμητο email.
 11. Δωροκάρτες που έχουν εξαρχής αποκτηθεί με οποιοδήποτε παράνομο τρόπο είναι μηδενικές και άκυρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά προϊόντων, ούτε το σχετικό τίμημα δύναται να επιστραφεί.
 12. Η Δωροκάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών άλλων εκτός του εκδότη της, εκτός και αν έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.
 13. Επιτρέπεται η ακύρωση της Δωροκάρτας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά της, εφόσον δεν έχει εξαργυρωθεί, ολόκληρη ή μέρος αυτής. Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον αρχικό αγοραστή. Μετά το πέρας των 14 ημερολογιακών  ημερών από την αγορά της, η Δωροκάρτα δεν ακυρώνεται.
 14. Η αγορά ή/και χρήση της Δωροκάρτας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, που έχουν διατεθεί στον πελάτη κατά την αγορά της.